Akademia Górniczo-Hutnicza

obserwuj szkołę

Akademia Górniczo-Hutnicza oferuje kandydatom bardzo szeroką gamę studiów podyplomowych. Rekrutacja prowadzona jest na 80 kierunków studiów podyplomowych na wszystkich Wydziałach.