Uniwersytet w Białymstoku

obserwuj szkołę

Uniwersytet w Białymstoku absolwentom studiów wyższych oferuje bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych. Studia prowadzone są w ramach 10 Wydziałów. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak np. Fizyka, Historia, Genealogia.

S NP NSN
Administracja Publiczna
Administracja Stanu Cywilnego
Analiza Gospodarcza i Metodologia Badań Ekonomicznych
Archiwistyka
Audiodeskrypcja i Retoryka Praktyczna
Bankowość i Rynki Finansowe
Biologia
Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Chemia
Doradztwo Podatkowe
Doskonalenie Katechetyczne
Dyscyplina Finansów Publicznych
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Edukacja Elementarna
Edukacja Regionalna. Dziedzictwo Kulturowe Podlasia
Edukacja Zdrowotna
Edukacji dla Bezpieczeństwa
Ergonomia Szkolna
Etyka i Filozofia
Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Fizyka
Fizyka w Gimnazjum
Fizyka z Astronomią
Fundusze Unii Europejskie
Genealogia
Historia
Historia, Kultura, Społeczeństwo
Informacja Naukowa i Bibliotekarstwo
Informatyczne Systemy w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
Informatyka dla Nauczycieli
Kontrola Finansowa
Logopedia
Lokalne Prawo Podatkowe
Matematyka
Matematyka Finansowa
MBA w Języku Angielskim
MBA w Języku Polskim
Mediacja
Mediator Sądowy
Menedżerskie
Metody Aktywizujące w Nauczaniu Matematyki
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe „Przyroda IV Etap Edukacyjny"
Nauczyciel Przyrody
Nauka o Społeczeństwie
Nowoczesne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej
Ochrona i Promocja Dziedzictwa Kulturowego
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagogiczne
Pedagogiczne Kształcenie Medyczne
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Pedagogika Resocjalizacyjna
Pedagogika Wczesnoszkolna w Zintegrowanym Systemie Kształcenia w Klasach I – III
Planowanie Działalności MSP na Rynku Globalnym
Podyplomowe Studia "Mechanizmy Funkcjonowania Strefy EURO"
Praca Społeczno-Wychowawcza
Prawniczy Język Angielski
Prawnokarna Ochrona Finansowych Interesów Skarbu Państwa
Prawo Administracyjne
Prawo Podatkowe
Prawo Upadłościowe
Prawo Własności Intelektualnej & Public Relations w Administracji i Przedsiębiorczości
Prawo, Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Interwencja Kryzysowa
Przedsiębiorczość dla Nauczycieli
Przygotowanie do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych
Psychologia w Zarządzaniu
Psychopedagogika Kreatywności
Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
Rozwój Zawodowy Nauczycieli Matematyki
Socjoterapia
Technologia Informacyjna i Informatyka
Teologia Prawosławna
Terapia Pedagogiczna
Trener Grupowy
Wiedza o Kulturze
Współczesna Chemia
Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Wychowanie w Rodzinie
Zamówienia Publiczne
Zamówienia Publiczne i Fundusze Unii Europejskiej
Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie i Administracja Kościelna
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Służbami Podatkowymi
Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Zarządzanie Wiedzą Społeczną w Komunikacji Rynkowej
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi