Uniwestet Medyczny w Białymstoku

obserwuj szkołę

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oferuje absolwentom uczelni wyższych podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Kandydaci mają możliwość m. in. uczestniczenia w Podyplomowych Studiach z zakresu prawa organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, organizowanych przez Uniwersytetu oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział w Białymstoku.

S NP NSN
Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety
Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu
Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna
Kosmetologia- pielęgnacja zdrowia i urody
Psychodietetyka
Studia podyplomowe z zakresu prawa organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie
Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej