Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J.Śniadeckich w Bydgoszczy

obserwuj szkołę

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J.Śniadeckich w Bydgoszczy absolwentom uczelni wyższych proponuje dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych. Studia prowadzone są w ramach wszystkich Wydziałów. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Informatyka, Ochrona Środowiska, Rolnictwo Ekologiczne.

S NP NSN
Aplikacje Multimedialne i Internetowe
Biotechnologia Przemysłowa
Charakterystyka Energetyczna Budynków i Lokali, Termomodernizacja
Ciepłownictwo
Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Praktyce
Cykl Sześciu Podyplomowych Studiów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Diagnozowanie Stanu Upraw Rolnych
Doskonalenie Kadr Utrzymania Ruchu
Finanse i Zarządzanie Zasobami Pracy w Gospodarce Rynkowej
Informatyka
Informatyka Stosowana
Informatyka w Administracji i w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
Integracja Europejska i Rozwój Regionalny
Inżynieria Zarządzania i Marketingu
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Marketing i Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Menedżer Rolniczej i PozarolniczejDziałalności Gospodarczej
Metody i Systemy Teleinformatyki
Monitoring i Ochrona Przyrody i Środowiska
Monitoring, Ochrona i Kształtowanie Środowiska
Multimedia i Internet w Dydaktyce
Obrót Nieruchomościami
Ochrona i Kształtowanie Środowiska
Ochrona Środowiska
Programowanie Rozwoju Regionalnego i Zarządzanie Projektami
Prowadzenie Projektów Telekomunikacyjnych i Teleinformatycznych
Przedsiębiorczość w Warunkach Integracji z Unią Europejską
Rachunkowość i Planowanie w Gospodarstwach Rolniczych
Rachunkowość Przedsiębiorstw
Regulacje Prawne w Zootechnice i Weterynarii
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Kierunków Studiów
Rolnictwo Ekologiczne
Rozród i Biotechnologia Świń
Systemy Jakości ISO 9000
Technika Pomiarowa - Kontrola Techniczna - Sterowanie Jakością
Technologia i Przetwórstwo Polimerów oraz Powłoki Ochronne
Technologia Żywności
Technologie Ochrony Środowiska
Telekomunikacja Cyfrowa
Wycena Nieruchomości
Wykorzystanie tTechnik kKomputerowych w rRolnictwie
Zarzadzanie Projektami i ich Ewaluacja
Zarządzanie Eksploatacją Maszyn
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Systemami Logistycznymi
Zarządzanie Środowiskiem