Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

obserwuj szkołę

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy absolwentom uczelni wyższych oferuje szeroką gamę studiów podyplomowych. Studia prowadzone są na 6 Wydziałach w ponad 30 kierunkach. Kandydaci mogą studiować m. in. Polonistykę, Prawo Pracy, Matematykę.

S NP NSN
Administracja Elektroniczna
Administracja i Zarządzanie
Animacja Imprez Historyczno-Kulturalnych
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Doradztwo i Markeing Polityczny na Poziomie Lokalnym
Dziennikarstwo
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Filozofia i Etyka
Historia
Informacja Biznesowa
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Informatyka w Administracji
Język Polski i Komunikacja w Administracji i Zarządzaniu
Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego
Logopedia z Emisją Głosu
Matematyka
Mechatronika w Edukacji
Międzynarodowa Współpraca Gospodarcza
Nauczanie Techniki i Informatyki
Organizacja Pomocy Społecznej
Organizacja Pozarządowa w Społeczeństwie Obywatelskim
Pedagogika Przedszkolna z Terapią Dziecka
Polonistyka
Prawo Pracy
Prawo Ubezpieczeniowe
Prawo Zamówień Publicznych
Profilaktyka i Socjoterapia
Przygotowanie Pedagogiczne
Przyroda, Biologia i Ochrona Środowiska
Psychologia Kliniczna
Rozwój Regionalny i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
Technika Informatyczna w Edukacji
Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Europejska
Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Rodzinna
Współczesne konflikty Zbrojne
Wychowanie Fizyczne
Wychowanie Muzyczne według Edwina E. Gordona
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie Kulturą i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Sportem i Rekreacją
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna