Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku

obserwuj szkołę

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku oferuje studia podyplomowe, kursów instruktorskie, trenerskie i dokształcające. Studia podyplomowe oferuje m. in. na takich kierunkach jak Organizacja i zarządzanie sportem, Odnowa biologiczna. W ramach studiów podyplomowych trenerskich proponuje takie kierunki jak np. gimnastyka sportowa, judo, koszykówka, lekka atletyka.

S NP NSN
Kinezygerontoprofilaktyka
Odnowa Biologiczna
Organizaja i Zarządzanie Sportem
Promocja Zdrowia
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli
Zajęcia Korekcyjno- Kompensacyjne
Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie