Uniwersytet Gdański

obserwuj szkołę

Uniwersytet Gdański oferuje absolwentom studiów wyższych szeroką gamę studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Historia, Integracja Europejska, Handel Zagraniczny. Uczelni oferuje studia w ramach dofinansowania przez Unię Europejską. Uniwersytet daje możliwość zdobycia dyplomu MBA.

S NP NSN
Auditing Ekologiczny
Bankowość i Finanse
Biologia
Biologia Sądowa
Biznes Elektroniczny w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
Biznes Międzynarodowy
Controlling w Zarządzaniu Przediębiorstwem
Człowiek- Środowisko
Doradztwo Finansowe
Dziennikarstwo i Public Relations
Ekologia-Etyka-Technika
Emisja i Higiena Głosu
Etyka
Gedanistyka
Geogroficzne Systemy Informacyjne
Geologia Stosowana dla Administracji
Handel Zagraniczny
Historia
Historia Żydów
Innowacje w Turystyce
Innowacyjne Praktyki Public Relations
Integracja Europejska
Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym
Komunikacja Społeczna i Kultura Medialna
Logistyka i Transport
Logopedia
Logopedia Medialna
Marketing Międzynarodowy
Marketing Terytorialny – Promocja Rozwoju Regionów i Miast
Matematyka Ekonomiczna
Matematyka z Informatyką
Międzynarodowe Rynki Finansowe
Nadzór Korporacyjny
Nauczanie Języka Kaszubskiego
Neurologopedia
Oligofrenopedagogika
Organizacja Badań i Analiza Danych
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagogika
Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Pertycypacja Społeczna- Animacja, Superwizja i Ewaluacja
Podatki i Prawo Podatkowe
Podstawa Informatyki
Politologia
Postępowanie Administracyjne
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Prawo Działalności Gospodarczej
Prawo Pracy
Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej
Prawo Własności Intelektualnej i Prawo Nowych Technologii
Projekt Deweloperski
Przedsiębiorczość i Edukacja Ekonomiczna
Przygotowanie do Życia w Rodzinie
Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjnych
Przyroda
Psychologia Przywództwa w Organizacjach
Psychologia Sportu
Psychopedagogiczne Przygotowanie do Nauczania Języka Angielskiego
Reklama i Marketing Medialny
Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna
Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
Skandynawistyka
Stanowienie Prawa w Terenowej Administracji Publicznej
Surdologopedia
Terapia Pedagogiczna
Terapia Zaburzeń Czytania i Pisania
Tłumaczenia Ustne
Translatoryka
Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych
Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej
Wczesna Interwencja Logopedyczna
Wczesne Wspomaganie oraz Edukacja i Terapia Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju
Wycena Nieruchomości
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi