Politechnika Gdańska

obserwuj szkołę

Politechnika Gdańska oferuje absolwentom studiów wyższych możliwość dokształcania na studiach podyplomowych. Kandydaci mogą wybrać kierunki z bardzo bogatej oferty studiów prowadzonych przez wszystkie Wydziały. Uczelnia daje też możliwość uzyskania dyplomu MBA.

S NP NSN
Aplikacja i Usługi Internetowe
Audyt Energetyczny na Potrzeby Termomodernizacji i Certyfikacji Energetycznej w Budownictwie
Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Biopaliwa
Doradztwo Podatkowe i Podatki
Eurokody w Budownictwie
Fizyka dla Nauczycieli
Informatyka
Informatyka dla Nauczycieli
Informatyzacja Przedsiębiorstw z Wykorzystaniem Systemów ERP
Integralne Zarządzanie Jakością
Inżynieria Procesowa i Aparatura
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Matematyka dla Nauczycieli
Nowoczesne Metody Inżynierii Oprogramowania
Planowanie i Kierowanie Projektem Europejskim
Podstawy Energetyki Jądrowej
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Prawno- Menedżerskie
Programowanie i Systemy Baz Danych
Projektowanie i Zarządzanie Sieciami Komputerowymi
Przetwarzanie, Zarządzanie i Analiza Danych w SAS
Public Relations
Rachunkowość i Finanse
Rewitalizacja Architektoniczno- Urbanistyczna Obszarów Miejskich
Rynek Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Statystyka i Matematyka Finansowa
Symulacje Komputerowe dla Inżynierów
Systemy Diagnostyki i Monitoringu w Technice
Systemy Komórkowe i Bezprzewodowe
Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych
Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna
Wycena Nieruchomości
Zagospodarowienie Odpadów i Czyste Technologie
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Firmą w Opiece Zdrowotnej
Zarządzanie i Ewaluacja Projektó Współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej
Zarządzanie Logistyką i Spedycją dla Nauczycieli
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Operacyjne w Przedsiębiorstwie
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Projektem Badawczym i Komercjalizacja Wyników Badań
Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast
Zarządzanie Samorządem Terytorialnym
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi