Politechnika Śląska

  • Gliwice,ul. Akademicka 2a
  • zobacz na mapie
  • tel:(32) 237-12-55, 231-23-49
    fax:(32) 237-16-55
obserwuj szkołę

Politechnika Śląska oferuje absolwentom dokształcanie w ramach szerokiej oferty studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Nauczanie Informatyki, Logistyka Transportu, Doradztwo Podatkowe.

S NP NSN
Aerologia i Ratownictwo Górnicze
Architektura Wnętrz i Wzornictwo
Auditing i Certyfikacja Energetyczna w Budownictwie na Potrzeby Termomodernizacji oraz Oceny Energetycznej Budynków
Audyt Energetyczny w Budownictwie na Potrzeby Termomodernizacji oraz Certyfikacji Energetycznej Budynków
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Technologicznych
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Doradztwo Podatkowe
Edukacja Techniczno-Informatyczna
Energetyczne Wykorzystanie Odpadów
Gospodarka Odpadami
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Ruchu Drogowego w Miastach
Komputerowe Systemy Sterowania i Zarządzania Produkcją
Komputerowe Wspomaganie Konstruaoania Maszyn i Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych ze Sterowaniem
Komunikacja Społeczna i Public Relations
Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyka
Logistyka Transportu
Mechatronika i Sterowanie Procesami Technologicznymi
Nauczanie Informatyki
Nauczanie Matematyki
Nowoczesne Koncepcje Zarządzania Produkcją i Logistyką
Ochrona Powietrzna i Zarządzanie Środowiskiem
Organizacja Lotnictwa Cywilnego w Unii Europejskiej
Planowanie i Projektowanie Cywilnych Portów Lotniczych
Postęp Techniczny w Wodociągach i Kanalizacji
Przeróbka i Zagospodarowanie Osadów Ściekowych
Rachunkowość
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
Rachunkowość i Podatki w Przedsiębiorstwie
Sieci i Systemy Komputerowe, Bazy Danych
Systemy Informacji Geograficznej Inspire i Gis
Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP
Techniki Multimedialne w Dydaktyce
Technologie Informatyczne w Biznesie
Technologie Spawalnicze i Kontrola Jakości
Teleinformatyka w Transporcie Lotniczym
Transport Szybowy
Współczesna Energetyka Gazowa i Gazownictwo
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
Zarządzanie Jednostką Ochrony Zdrowia
Zarządzanie Jednostką w Przedsiębiorstwie
Zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe
Zarządzanie Placówką Oświatową
Zarządzanie Projektami w Przedsiębiorstwie
Zarządzanie Przedsiębiiorstwem Energetycznym i Metody Informatyczne w Elektrotechnice
Zarządzanie Środowiskiem i Systemy Zarządzania Środowiskowego
Zarządzanie Usługami Ubezpieczeniowymi
Zarządzanie w Administracji Publicznej
Zintegrowane Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem