Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

  • Głogów,ul. Piotra Skargi 5
  • zobacz na mapie
  • tel:(076) 835-35-82, 832 04 20;
    fax:076/835 35 82
obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie absolwentom studiów wyższych oferuje dokształcanie w postaci studiów podyplomowych. Studia w zależności od kierunku mogą być 2 lub 3 semestralne. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Organizacja Pomocy Społecznej, Socjoterapia, Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym.

S NP NSN
Audyt i Kontrola Wewnętrzna
Edukacja Wczesnoszkolna
Filologia i Etyka
Informatyka dla Nauczycieli
Język w Praktyce
Nauka o Przedsiębiorczości dla Nauczycieli
Organizacja Pomocy Społecznej
Socjoterapia
Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym
Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka Zagrożonego Niepełnosprawnością
Wykorzystanie Komputera wDydaktyce
Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Placówką Oświatową
Zarządzanie Przedsiębiorstwem