Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu przygotowała ofertę studiów podyplomowych dla absolwentów studiów wyższych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, Wycena Nieruchomości.