Uniwersytet Śląski

  • Katowice,ul. Bankowa 12
  • zobacz na mapie
  • tel:(32) 359 13 00
    fax:32 359 20 55
obserwuj szkołę

Uniwersytet Śląski absolwentom uczelni wyższych oferuje dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w ramach Polskiej Akademii Nauki, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

S NP NSN
Administracja i Zarządzanie
Arbitraż i Negocjowanie Umów
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Biologia dla Nauczycieli w Gimnazjum oraz w Zakresie Poziomu Podstawowego Szkół Ponadgimnazjalnych
Doradztwo Zawodowe
Dziennikarstwo
Edukacja Informatyczna i Techniczna
Edukacja Międzykulturowa i Regionalna z Wychowaniem Obywatelskim
E-learning w Pracy Zawodowej Nauczyciela
Etyka w Biznesie i w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi
Filologia Polska dla Absolwentów Kierunków Humanistycznych
Filozofia i Etyka
Fizyka dla Nauczycieli Fizyki Uczących w Gimnazjach i Liceach
Fizyki dla Nauczycieli Fizyki Niebędących Fizykami
Geograficzne Podstawy Turystyki
Gospodarka Wodna
Historia
Historia Sztuki
ICT, Języki Obce oraz Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo Epok
Inwestycje Finansowe i Rynek Kapitałowy
Inżynieria Materiałowa
IT w Biznesie
IT w Biznesie - Eksploracja, Analiza i Wizualizacja Danych
IT w Biznesie - Elektroniczny Biznes
IT w Medycynie
IT w Medycynie - Analityk Danych Przyrodniczych
IT w Medycynie - Bioinformatyka
Komunikacja Perswazyjna: Reklama, Public Relations, Promocja Polityczna
Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne
Kwalifikujące do Nauczania Przedmiotu "Przyroda" w Szkole Podstawowej
Logopedia i Medialna Emisja Głosu
Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
Mediacje Sądowe i Umowne
Nauczanie Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Nauczanie Matematyki i Informatyki w Zreformowanej Szkole
Negocjacja Kryzysowa
Negocjacja w Biznesie
Obcy Język Biznesu
Ochrona i Profilaktyka Współczesnych Zbiorów Bibliotecznych
Ochrona Informacji Niejawnych i Administracja Bezpieczeństwa Informacji
Ochrona Infromacji Niejawnych i Administracja Bezpieczeństwa Informacji
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagogika Przygotowująca do Nauczania Przedmiotu Chemia/Fizyka
Pedagogika Specjalna w Zakresie Oligofrenopedagogiki
Pedagogika Szkolna – Diagnoza i Terapia Psycho-Pedagogiczna w Pracy Pedagoga Szkolengo
Praca Socjalna i Ekonomia Społeczna
Prawa Unii Europejskiej
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Profilaktyka i Resocjalizacja
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychologia Zachowań Społecznych
Resocjalizacja z Elementami Profilaktyki Społecznej
Rodzina i Mediacje Sądowe
Samorząd Terytorialny
Sieci Komputerowe i Multimedia
Studia Menedżerskie
Studia Nauczycielskie Wychowanie Przedszkolne
Studia Teologiczno - Katechetyczne
Studia z Zakresu Oligofrenopedagogiki
Sztuka Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników
Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole
Technologia Typu CISCO Projektowania Sieci Komputerowych w Przedsiębiorstwie
Technologie Informacyjne w Bibliotekach Spoleczeństwa Wiedzy
Technologie Informacyjne w Bibliotekach Społeczeństwa Wiedzy
Technologie Informatyczne w Medycynie i Farmacji
Teologia Pastoralna
Terapia Pedagogiczna
Terapia Pedagogiczna i Rwalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Tłumacz Języka Angielskiego
Wiedza o Integracji Europejskiej
Wiedza o Języku i Kulturze Polskiej
Wiedza o Społeczeństwie
Wprowadzenie w Teologię
Wycena i Gospodarka Nieruchomościami
Zarządzanie i Marketing w Bibliotekach
Zarządzanie i Umiejętności Menedżerskie
Zarządzanie Organizacją Pozarządową
Zarządzanie Organizacją Pozarządową W Polsce I Innych Krajach Unii Europejskiej
Zarządzanie Parafią
Zarządzanie Systemem Jakości i Bezpieczeństwa Informacji w Biznesie i Administracji
Zarządzanie Systemem Jakości i Bezpieczeństwa Informacji w Biznesie i Administracji
Zarządzanie Sytuacją Kryzysową
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne