Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

obserwuj szkołę

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w swojej ofercie edukacyjnej ma 13 różnych kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia proponuje też kursy doszkalające m. in. Kurs instruktora sportu w określonej dyscyplinie sportu, Specjalistyczny kurs trenera I klasy w określonej dyscyplinie sportu, Specjalistyczny kurs trenera II klasy w określonej dyscyplinie sportu.

S NP NSN
Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej
Edukacja dla Bezpieczeństwa i Obronności
Gimnastyka Korekcyjno- Kompensacyjna
Menedżer Sportu i Turystyki
Odnowa Biologiczna
Przygotowanie Motoryczne w Grach Zespołowych
Przygotowanie Pedagogiczne
Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Zdrowotna
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie Wizerunkiem i Medioznawstwo Sportowe