Uniwersytet Jagielloński

  • Kraków,ul. Gołębia 24
  • zobacz na mapie
  • tel:12 422 10 33
    fax:(12) 422-32-29
obserwuj szkołę

Uniwersytet Jagielloński absolwentom uczelni wyższych, którzy są zainteresowani dalszym kształceniem oferuje szeroki wybór studiów podyplomowych. Studia są płatne i prowadzone są w systemie zaocznym. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Matematyka, Kolejce Cyfrowe, Informatyka w Administracji Publicznej.

S NP NSN
Administracja Publiczna
Analityka Medyczna
Archeologia Środowiskowa
Badania Kliniczne Produktów Leczniczych
Biologia Melekularna
Chemia dla Nauczycieli
Dziedzictwo Kulturowe Krakowa
Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna
Enologia
Etyka i Filozofia Religii
Farmacja Przemysłowa
Fotografia Dziennikarska
Historia
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Informatyka w Administracji Publicznej
Informatyka w Administracji Publicznej
Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu
Kolekcje Cyfrowe
Konserwacja Metalowych Zabydków Archeologicznych i Wyrobów Rzemiosła Artystycznego
Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa
Kultura Regionów
Mediacje i Inne Metody Alternatywnego Rozwiązywania Sporów
Metematyka
Muzeologia
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
Organizacja i Metody Pomocy Społecznej
Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna
Prawo Autorskie, Wydawnicze i Prasowe
Prawo Dowodowe
Prawo Karne Materialne
Prawo Karne, Skarbowe i Gospodarcze
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów
Prawo Medyczne i Bioetyka
Prawo Pracy
Prawo Unii Europejskiej
Prawo Własności Intelektualnej
Programowanie Urządzeń Mobilnych
Promocja Zdrowia
Psychologia Sądowa
Psychologia Transportu
Public Relations
Rachunkowość Sektora Publicznego
Realizacja Telewizyjna
Retoryka
Społeczeństwo Informacyjne
Społeczeństwo Informacyjne
Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci
Terapia Zaburzeń w Mówieniu, Czytaniu i Pisaniu
Tłumacz Literatury
Tłumacz Tekstów Specjalistycznych
Tożsamość Społeczno-Kulturowa Narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu
Wiedza o Kulturze i Filozofia
Wiedza o Literaturze, Kulturze i Sztuce
Zarządzanie Dokumentacją i Archiwum w Sektorze Publicznym i Prywatnym
Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie i Audyt
Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej
Zarządzanie Kulturą
Zarządzanie Marką w Turystyce
Zarządzanie Mediami
Zarządzanie Muzeum
Zarządzanie Organizacjami Sportowymi
Zarządzanie w Instytucjach Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Zarządzanie w Oświcie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi