Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • Kraków,ul. Rakowicka 27
  • zobacz na mapie
  • tel:(12) 293 54 19, 293 50 01
    fax:(12) 293 50 02
obserwuj szkołę

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie absolwentom studiów wyższych oferuje dalsze kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Informatyka Ekonomiczna, Integracja Europejska, Marketing. Uczelnia daje też możliwość zdobycia dyplomu Master of Business Administration (MBA).

S NP NSN
Akademia Dziedzictwa
Analiza Rynku Kapitałowego
Audyt Wewnętrzny w Sektorze Finansów Publicznych
Bankowość
Controling i Finanse Przedsiębiorstw
Doradztwo Podatkowe
Doradztwo Zawodowe
Egzekucja Administracyjna
Ekonomika i Zarządzanie Firmami
Europeistyka i Ukrainistyka
Finanse i Administracja Publiczna
Finanse i Rachunkowość
Finansowanie Rozwoju ze Środków Pochodzących z Unii Europejskiej
Gospodarka Finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego
Gospodarka i Administracja Publiczna
Handel i Zarządzanie Sprzedażą
Handel Międzynarodowy
Informatyka Ekonomiczna
Integracja Europejska
Marketing
Master of Public Administration
Podatki w Zarządzaniu Firmą
Podatki w Zarządzaniu Firmą
Praktyczne Prognozowanie i Analiza Szeregów Czasowych
Praktyczne Prognozowanie i Analiza Szeregów Czasowych
Prawo Gospodarcze
Prawo Zamówień Publicznych
Procedury Prewencyjne w Zwalczaniu Przestępczości
Projektowanie Systemów Jakości w Firmie
Przedsiębiorczość
Public Relations
Rachunkowość i Finanse
Restrukturyzacja Przedsiębiorstw
Rewizja Finansowa
Skarbowość
Strategia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Systemowe Zarządzanie Jakością
Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw
Szacowanie Nieruchomości
Śledztwa Ekonomiczne
Ubezpieczenia Gospodarcze
Wycena Przedsiębiorstw i ich Składników
Zarządzanie Audytem Wewnętrznym w Jednostkach Finansów Publicznych
Zarządzanie Audytem Wewnętrznym w Organizacjach Gospodarczych
Zarządzanie Finansami Firmy
Zarządzanie Finansami Samorządowymi
Zarządzanie Gospodarką w Procesie Integracji z Unią Europejską
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Zarządzanie Małymi i Średnimi Firmami
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Personelem
Zarządzanie Projektem Badawczym i Komercjalizacja Wyników Badań
Zarządzanie Strefą Usług Medycznych
Zarządzanie w Administracji Publicznej
Zarządzanie w Orgaznizacjach Pozarządowych
Zintegrowane Systemy Logistyczne w Firmie