Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

  • Kraków,ul. Podchorążych 2
  • zobacz na mapie
  • tel:(12) 662 60 03
    fax:12 637 22 43
obserwuj szkołę

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie dla absolwentów studiów wyższych chcących poszerzyć swoje kwalifikacje proponuje studia podyplomowe. Uniwersytet prowadzi studia kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe i doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych. Oferta uczelni skierowana jest głównie do nauczycieli.

S NP NSN
Administracja Samorządowa
Architektura Informacji. Zarządzanie Informacją w Serwisach Internetowych
Arteterapia - Sztuki Plastyczne
Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Biologia
Biżuteria, Ceramika, Małe Formy Odlewnicze
Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna
Diagnoza Pedagogiczna Dzieci w Przedszkolu i Szkole
Edukacja Regionalna
Edukacja Spersonalizowana i Zróżnicowana
Edukacja Techniczna
Edukacja Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii
Edytorstwo
Filologia i Etyka
Geografia
Geoturystyka
Informatyka z Administracją Sieciami Komputerowymi
Kolekcjonerstwo i Rynek Sztuki
Komunikacja Medialna i Kulturoznawstwo
Komunikacja Międzykulturowa
Komunikacja Społeczna
Księgarstwo i Antykwarstwo
Logopedia
Matematyka
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
Odnawialne Źródła Energii
Oligofrenopedagogika
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Organizacja Pomocy Społecznej
Orientacja i Doradztwo Zawodowe
Pedagogika
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
Pedagogika Przedszkolna z Rytmiką
Pedagogika Przedszkolna z Zarządzaniem Przedszkolem
Poradnictwo Wychowawcze dla Rodziców
Profilaktyka i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
Projektowanie i Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej
Przedsiębiorczość
Przygotowanie Pedagogiczno-Metodyczne do Nauczania Przedmiotów Zawodowych
Przyroda (IB)
Przyroda (IG)
Przyroda dla Liceum
Socjoterapia
Surdopedagogika
Technologia Informacyjna w Administracji
Technologiczne Aspekty Przetwarzania Języka Naturalnego
Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna
Terapia Zajęciowa Osób z Niepełnosprawnością
Tyflopedagogika
Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wczesna Interwencja Logopedyczna i Terapeutyczna
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wiedza o Kulturze
Wiedza o Społeczeństwie
Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie
Wiedza o Społeczeństwie z Podstawami Przedsiębiorczości
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym w Regionie
Zarządzanie Informacją w Strukturach Lokalnych
Zarządzanie Środowiskiem Geograficznym
Zasoby Przyrodniczo-Historyczne w Marketingu Terytorialnym