Katolicki Uniwersytet Lubelski

obserwuj szkołę

Katolicki Uniwersytet Lubelski dla wszystkich, którzy ukończyli studia wyższa oferuje dokształcanie w postaci studiów podyplomowych. Studia prowadzone są w trybie zaocznym. Kandydaci mogą wybierać studia z takiego zakresu jak np. filologia polska, grafika komputerowa na potrzeby stron WWW, informatyka.

S NP NSN
Administracja
Administracja Publiczna
Audyt Wewnętrzny w Sektorze Finansów Publicznych
Coaching
Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
Doradztwo Zawodowe
Duchowość Katolicka
Duszpasterstwo Rodzin i Katechetyki
Edytorstwo
Eklezjalna Posługa Władzy
Etyka
Filologia Polska
Grafika Komputerowa na Potrzeby Stron WWW
Informatyka
Katechezy Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną lub / i Autyzmem
Komunikowania Społeczne i Dziennikarstwo
Kryminologia z Elementami Profilaktyki Przestępstw
Logistyka
Mediacja Sądowa i Pozasądowa
Muzealnictwo i Ochrona Zabytków
Nauczanie Myśli Jana Pawła II dla Nauczycieli i Wychowawców
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Pedagogika Wczesnoszkolna z Elementami Wychowania Przedszkolnego
Podstawa Prawa Ukraińskiego
Poradnictwo Psychologiczne i Psychoterapia dla Duchowieństwa
Prawo Pracy
Profilaktyka Społeczna i Terapia Uzależnień
Programowanie Aplikacji Internetowych
Prowadzenie Treningów Grupowych
Przygotowanie Pedagogiczne
Przyroda dla Liceum
Psychologia Kliniczna
Retoryka Stosowana
Terapia Zajęciowa poprzez Sztukę
Umiejętności Menedżerskie w Kierowaniu Parafią i Instytucją Kościelną
Wiedza o Kulturze
Wiedza o Społeczeństwie i Relacje Międzynarodowe z Modułem Wychowania do Życia w Rodzinie
Wychowanie Integralne
Zarządzanie i Opieka w Żłobkach i Klubach Dziecięcych
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi