Uniwersytet Łódzki

  • Łódź,ul. Narutowicza 65
  • zobacz na mapie
  • tel:(+48 42) 635 40 02, 678 98 85
    fax:(042) 665 57 71, 635 40 43
obserwuj szkołę

Uniwersytet Łódzki absolwentom uczelni wyższych chcącym kontynuować naukę oferuje szeroki zakres studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Filologia Polska, Dziennikarstwo, Doradztwo Zawodowe. Uniwersytet oferuje studia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

S NP NSN
Akademia Technologi Sieciowych
Audyt Wewnętrzny i Rachunkowość
Badania Społeczne w Praktyce- Projekty Badawcze i ich Realizacja
Bankowość
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo w Użytkowaniu i Zarządzaniu Substancjami Chemicznymi
Biologia
Biologia Sądowa
Biomonitoring Wód Powierzchniowych w Kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
Brokerstwo Informacji
Doradctwo Zawodowe
Doskonalenie Systemów Zarządzania Jakością
Dziennikarstwo
Edytorstwo Tekstów Literackich
Ekonomia Zdrowia i Opieki Zdrowotnej
Etyka i Filozofia w Szkole
Filologia Polska
Finanse i Strategie Spółek
Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski
Fundusze Unii Europejskie
Gerontologia Społeczna
Historia oraz Historia i Wiedza o Społeczeństwie
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka w Biznesie
Innowacje w Marketingu i Finansach Międzynarodowych
Interdyscyplinarne Studia Antropologiczne
Język Rosyjski w Biznesie i Turystyce
Lider Oświaty
Liderzy w Środowisku Lokalnym. Psychospołeczne i Systemowe Podstawy Działania
Logopedia Medialna z Logopedią Ogólną
Logopedia z Emisją Głosu
Marketing Międzynarodowy
Marketingowe Zarządzanie Firmą
Mechanizm Funkcjonowania Strefy Euro
Mediacja Społeczna
Menedżer Sportu
Metody Nauczania Fizyki i Matematyki
Metody Statystyczne w Medycynie, Technice i Finansach
Metody Wspierania Rozwoju Kompetencji Społecznej
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
Oligofrenopedagogika
Organizacja i Zarządzanie Centrum Usług Wspólnych BPO (Business Process Outsourcing/ Offshoring)
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Polityka i Administracja Podatkowa
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Praktyczne Aspekty Funkcjonowania Audytu Wewnętrznego
Prawna Obsługa Przedsiębiorców
Prawnokarna Ochrona Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Prawo Finansowe i Gospodarcze
Prawo Medyczne, Prawa Pacjenta i Ubezpieczenia Zdrowotne
Prawo Podatkowe
Prawo Podatkowe e-learningowe
Prawo Pracy
Prawo Rynku Pracy
Prawo Samorządu Terytorialnego
Prawo Spółek
Prawo Wyborcze
Produkcja Teatralna
Promocja Miasta i Regionu
Przedsiębiorczość i Twórcze Myślenie w Biznesie
Przyroda dla Nauczycieli
Psychologia w Zarządzaniu
Public Relations
Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe
Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Rachunkowość Zarządcza i Controlling
Rejestracja Stanu Cywilnego
Socjologia Stosowana w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi
Stanowienie Aktów Prawa Miejscowego i Aktów Administracyjnych Generalnych
Systemy Zarządzania Jakością
Szkoła Prawa Amerykańskiego
Szkoła Prawa Francuskiego
Szkoła Prawa Niemieckiego
Translacja
Ubezpieczenia
Wiedza o Kulturze
Wycena Nieruchomości
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie dla Menedżerów
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa z Elementami Rachunkowości
Zarządzanie Finansami Samorządu Terytorialnego
Zarządzanie Kulturą
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Procesami Logistycznymi
Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zdrowa Żywność, Nowoczesne Technologie i Biznes