Uniwersytet Opolski

  • Opole,pl. Kopernika 11
  • zobacz na mapie
  • tel:(77) 541 59 03, 541 59 04
    fax:(77) 54 15 900
obserwuj szkołę

Uniwersytet Opolski absolwentom uczelni wyższych, którzy chcą kontynuować naukę proponuje studia podyplomowe. Studia prowadzone są na wszystkich wydziałach uniwersytetu. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Matematyka, Nadzór Pedagogiczny, Podatki. Studia prowadzone są w systemie zaocznym.

S NP NSN
Administracja Publiczna
Administracja Publiczna i Zarządzanie
Biologia i Dydaktyka Biologii
Biotechnologia
Biotechnologia Kosmetyczna
Chemia i Dydaktyka Chemii
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja Techniczna i Technologia Informacyjna
Edukacja Techniczno- Informatyczna z Zakresu Mechatroniki
Etyka w Szkole
Filologia Polska
Finanse i Bankowość
Fizyka
Gospodarka Odpadami i Rekultywacja Gruntów
Gospodarka Wodna
Informatyka
Inżynieria Komunalna
Inżynieria Środowiska z Zakresu Audytu Energetycznego
Kształcenie Wczesnoszkolne
Kształtowanie Zintegrowane z Muzyką/Plastyką
Logopedyczne
Matematyka
Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro
Muzyka/Plastyka
Nadzór Pedagogiczny
Nauczanie Języka Polskiego w Szkole
Ochrona Środowiska w Gospodarce Przestrzennej
Odnawialne Źródła Energii
Oligofrenopedagogika i Terapia Pedagogiczna
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Organizacja i Zarządzanie w Pomocy Społecznej
Podatki
Pokojowe Rozwiązywanie Konfliktów
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Prawo Bankowe
Prawo Europejskie
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Prawo Prasowe i Prawo Reklamy
Przyroda
Psychologia Transportu
Psychologia Wpływu Społecznego
Psychoprofilaktyka Zaburzeń Psychicznych, Diagnoza i Terapia Psychologiczna
Rachunkowość i Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
Rachunkowość i Doradztwo Podatkowe
Rachunkowość i Polityka Podatkowa w Przedsiębiorstwach
Rachunkowość i Strategie Finansowe w Przedsiębiorstwach
Rachunkowość w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
Terapia Zajęciowa
Tłumaczenia Ustne i Pisemne
Wiedza o Kulturze Audiowizualnej i Teatr
Wiedza o Społeczeństwie
Wycena Nieruchomości
Wychowanie do Życia w Rodzinie
Wychowanie Przedszkolne i Terapia Pedagogiczna
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie w Służbie Zdrowia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi