Politechnika Opolska

  • Opole,ul. Stanisława Mikołajczyka 5
  • zobacz na mapie
  • tel:(77) 400 61 27
    fax:(77) 400 60 50
obserwuj szkołę

Politechnika Opolska oferuje absolwentom studiów wyższych możliwość dokształcania na studiach podyplomowych. Studia podyplomowe prowadzone są w ramach 3 Wydziałów Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Technika i Technologia Informacyjna, Technika Samochodowa, Techniki Internetowe i Systemy Baz Danych.

S NP NSN
Audyt Energetyczny na Potrzeby Termomodernizacji i Certyfikacji Energetycznej w Budownictwie
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Budownictwo Energooszczędne z Charakterystyką Energetyczną i Audytem Budynków
Edukacja Zdrowotna, Turystyka i Rekreacja Dzieci i Młodzieży
Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna z Elementami Masażu i Fizykoterapii
Komputerowe Sieci Przemysłowe i Systemy PLC
Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji
Kontrola Zarządcza i Wewnętrzna w Sektorze Publicznym
Narzędzia i Środowisko Informatyczne w Analizie Biznesowej
Nowoczesny Menedżer Zarządzania Ochroną Środowiska i Gospodarką Odpadami
Odnowa Biologiczna
Organizacja Turystyki i Hotelarstwa
Przedsiębiorczość Społeczna- Kształcenie Liderów Ekonomii Społecznej
Rachunkowość i Finanse
Rynki Energii Elektrycznej
Systemy i Sieci Komputerowe
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej i Audyt Energetyczny Budynków
Technika i Technologia Informacyjna
Technika Samochodowa
Techniki Internetowe i Systemy Baz Danych
Turystyka Zdrowotna i SPA
Utrzymanie i Rehabilitacja Dróg i Mostów
Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie, Marketing i Przedsiębiorczość