Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

obserwuj szkołę

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu prowadzi studia podyplomowe na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Plastyki. Studia dają kwalifikacje zawodowe w zakresie specjalności kierunkowej. Przygotowują absolwentów do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji plastycznej oraz warsztatów interdyscyplinarnych.

S NP NSN
Edukacja Artystyczna w Zakresie Plastyki