Politechnika Poznańska

obserwuj szkołę

Politechnika Poznańska oferuje absolwentom studiów wyższych dokształcanie na studiach podyplomowych. W swoje ofercie edukacyjnej uczelnia ma zarówno kierunki płatne jaki i te finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach środków EFS. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Edukacja Pedagogiczno-Dydaktyczna w Obszarze Wiedzy Technicznej, Euromarketing, Informatyka z Technologią.

S NP NSN
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Budownictwo Energooszczędne i Pasywne oraz Ocena Energetyczna Budynków
Chłodnictwo i Klimatyzacja
Doradztwo Zawodowe
Edukacja Pedagogiczno-Dydaktyczna w Obszarze Wiedzy Technicznej
Euromarketing
Informatyka z Technologią Informacyjną
Inżynieria Komputerowa w Systemach Automatyki Przemysłowej
Komputerowo Wspomagane Projektowanie i Realizacja Programowalnych Systemów Sterowania
Maszyny i Urządzenia Energetyki Cieplnej w Ekologicznym Przemyśle i Rolnictwie
Materiałoznawstwo Tworzyw i Kompozytów Polimerowych
Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką
Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Oświatowymi
Planowanie Przestrzenne
Podstawy Rzeczoznawstwa w Technice Samochodowej
Projektowanie i Utrzymywanie Nowoczesnych Sieci Teleinformatycznych dla Profesionalistów
Przedsiębiorczość z Doradztwem Zawodowym
Przemysłowe Systemy Robotyki i Automatyki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy
Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Sieci Komputerowe i Aplikacje Internetowe
Sieci Wodociągowe i Kanalizacyjne, Uzdatnianie Wody i Oczyszczanie Ścieków
Systemy Automatyki i Robotyki
Systemy Baz Danych
Szacowanie Nieruchomości
Technika Mikroprocesowa w Przemyśle i Energetyce
Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym
Techniki Komputerowe w Produkcji
Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa w Konkurencyjnej Gospodarce
Zarządzanie Jakością i Konkurencyjnością Przedsiębiorstw
Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi
Zarządzanie Unijnymi Projektami Infrastrukturalnymi
Zarządzanie w Elektrotechnice i Elektroenergetyce
Zarządzanie Zakupami w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie
Zrównoważony Rozwój Energetyczny w Planach Samorządów Terytorialnych