Uniwersytet Rzeszowski

obserwuj szkołę

Uniwersytet Rzeszowski absolwentom uczelni wyższych oferuje w ramach dokształcania studia podyplomowe. Uniwersytet oferuje ponad 30 kierunków studiów. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Nauczanie Fizyki, Pedagog Szkolny, Logopedia.

S NP NSN
Akredytowany Coach
Asystent Rodziny
Bezpieczeństwo i ochrona informacji
Diagnoza Dziecka i jego Rodziny
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna
Edukacja Przedszkolna
Finanse i controlling
Grafika Komputerowa
Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu
Logopedia
Metody poprawy gospodarowania finansami przez jednostki samorządu terytorialnego
Mierzenie jakości szkoły, ewaluacja i pomiar dydaktyczny
Muzykoterapia
Nauczanie Fizyki
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
Nauczanie przyrody w reformowanej szkole podstawowej
Negocjacje i Mediacje
Organizacja i zarządzanie sportem – menadżer sportu
Pedagog Szkolny
Pedagogika opiekuńczo –wychowawcza
Plastyka i Edukacja Artystyczna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
Prowadzenie zespołów tanecznych- taniec polski
Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli
Przygotowania pedagogicznego
Scenografia
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Studia podyplomowe z etyki i Filozofii
Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wada słuchu
Technika w Kształceniu
Technologia Żywności z Elementami Żywienia Człowieka
Terapia Pedagogiczna
Trener klasy drugiej – piłka siatkowa
W zakresie przygotowania do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka sześcioletniego – kwalifikacyjne
Wychowanie Fizyczne
Wychowanie fizyczne z rytmiką w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie bezpieczeństwem
Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji
Zarządzanie instytucją oświatowa w zreformowanym systemie edukacji
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Ziołoznawstwo