Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu daje możliwość absolwentom studiów wyższych kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. Oferuje kilka kierunków studiów. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Nauczanie Przyrody, Oligofrenopedagogika i Terapia Pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną.

S NP NSN
Edukacja Wczesnoszkolna
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Logopedia
Nauczanie Etyki w Szkole
Nauczanie Przyrody
Oligofrenopedagogika i Terapia Pedagogiczna
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną
Przygotowanie Pedagogiczne
Terapia Pedagogiczna
Wiedza o Społeczeństwie