Akademia Morska w Szczecinie

obserwuj szkołę

Akademia Morska w Szczecinie studia podyplomowe prowadzi na 3 Wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, WI-ET.

S NP NSN
Geoinformatyka
Pilotaż Morski
Transport LNG i Eksploatacja Terminali
Zarządzanie i Auditing w Ochronie Środowiska