Uniwersytet Szczeciński

obserwuj szkołę

Uniwersytet Szczeciński absolwentom uczelni wyższych proponuje podnoszenie kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych. W swojej ofercie ma 56 różnych kierunków studiów. Kandydaci mogą studiować np. Historię, Język Polski, Controlling.

S NP NSN
Administrowanie Projektami Unii Europejskiej
Analiza Ekonomiczna i Controlling w Przedsiębiorstwach Kolejowych
Analiza Finansowa w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
Arbitraż i Mediacja
Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną
Asystent Rodzinny
Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnieniu Zarządzania
Bezpieczeństwo Europejskie
Bezpieczeństwo Imprez Masowych
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Biologia Molekularna
Controlling
Controlling Finansowy Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Controlling Personalny
Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
Dla Pracowników Przedsiębiorstw "Wiedza i Umiejętności to Największy Kapitał"
Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Edukacja Zdrowotna i Promocji Zdrowia
EUROPROJECTS - zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków UE
Fizyka z Astronomią
Geografia dla Nauczycieli
Historia
Inżynieria Oprogramowania i Tworzenia Systemów Informatycznych
Język Niemiecki w Biznesie
Język Polski
Języki Obce w Turystyce i Kulturze Regionu
Językowe Kreowanie Wizerunku
Komunikacja Społeczna w Zarządzaniu
Kulturowa Tożsamość Płci
Logopedia i Glottodydaktyka
Marketing i Doradztwo Polityczne
Master of Business Administration
Matematyka
Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro
Mediacja
Menedżer Administracji Publicznej
Menedżer Edukacji, Kultury i Sztuki
Nauczanie Języka Obcego na Poziomie Wczesnoszkolnym
Nowoczesne Narzędzia Technologii Informatycznych
Ochrony Bezp. Państwa, Inf. Niejawnych i Danych Osobowych
Oligofrenopedagogika
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Ogólna i Szkolna
Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia
Penitencjarystyka
Podstawy Przedsiębiorczości dla Nauczycieli
Podyplomowe Studia Pedagogiczne dla Polonistów
Poprawna Polszczyzna w Praktyce
Pozyskiwanie i Ochrona Informacji
Prawa Administracyjnego i Samorządowego
Prawo Pracy
Przekład Specjalistyczny Prawniczy i Ekonomiczny
Przyroda
Psychologia Zarządzania
Public Relations
Rachunkowość
Rachunkowość w Zarządzaniu Instytucjami Kultury
Rachunkowość w Zarządzaniu Zakładem Opieki Zdrowotnej
Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)
Retoryka Stosowana
Rynek Kolejowy. Konkurencja - Zarządzanie - Logistyka
Rynek Nieruchomości
Studia Amerykanistyczne
Szkoła Trenerów
Teologia
Tłumaczenia Prawne Polsko-Niemieckie i Niemiecko-Polskie
Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe
Wiedza o Kulturze
Wiedza o Społeczeństwie
Współpraca Cywilno-Militarna
Wycena Przedsiębiorstw
Wychowanie do Życia w Rodzinie
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Biznesem
Zarządzanie Funduszami Europejskimi
Zarządzanie Jednostkami Służby Zdrowia w Polsce
Zarządzanie Kryzysowe w Regionie
Zarządzanie Logistyczne
Zarządzanie Organizacja Społeczną
Zarządzanie Projektami Europejskimi
Zarządzanie Projektem Badawczym i Komercjalizacja Wyników Badań
Zarządzanie Przedsiębiorstwem wg Europejskiego Programu Kształcenia Managerów
Zarządzanie Samorządem w Warunkach Integracji Europejskiej
Zarządzanie Sprzedażą i Relacjami z Klientem
Zarządzanie Zasobami i Obiektami Przyrodniczymi
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi