Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu posiada ofertę studiów podyplomowych, którą nieustannie poszerza. Studia prowadzone są w ramach 3 Instytutów: Pedagogiki, Socjologii, Przedsiębiorczości i Zarządzania. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak np. Socjologia Bezpieczeństwa Publicznego, Terapia Pedagogiczna.

S NP NSN
Aktywizacja i Rozwój Społeczności Lokalnej
Doradztwo Zawodowe
Resocjalizacja
Socjologia Bezpieczeństwa Publicznego
Terapia Pedagogiczna
Zarządzanie Przyszłością
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi