Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

obserwuj szkołę

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dla absolwentów uczelni wyższych przygotował bogatą ofertę studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Gender, Logopedia, Muzealnictwo. Uniwersytet prowadzi też studia zamawiane dla instytucji.

S NP NSN
Administracja Publiczna
Analityk Medyczny
Analityk w Ochronie Środowiska
Archiwistyka
Artystyczno- Literackie
Audyt Wewnętrzny Sektora Finansów Publicznych
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Obrotu i Stosowania Chemikaliów
Chemia dla Nauczycieli
Decyzja Menadżerska
E-Biznes
Edytorstwo
Edytorstwo i Źródła Historyczne
Egzekucja Administracyjna
Emisja Głosu i Kultura Języka
Etnologia
Finanse i Marketing
Fizyka, Astronomia i Zastosowanie Komputerów
Gender
Gospodarowanie Nieruchomościami
Historia i Współczesność Kultury Politycznej
Infobrokerstwo i Zarządzanie Informacją
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Kształcenie Tłumaczy
Logopedia
Mikrobiologia i Parazytologia Stosowana
Muzealnictwo
Nauczanie Fizyki i Informatyki
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
Nauczanie Przyrody
Nauka o Rodzinie
Neurologopedia
Ochrona i Promocja Dziedzictwa Kulturowego
Oligofrenopedagogika
Organizacja i Zarządzanie dla Kadr Kierowniczych
Organizacja Pomocy Społecznej
Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy w Wersji Nauczania na Odległość
Postępowanie Administracyjne
Prawo Bankowe i Bankowość
Prawo Europejskie
Prawo Handlowe
Prawo i Finanse Samorządowe
Prawo i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Prawo Medyczne dla Prawników
Prawo Podatkowe
Prawo Pracy
Prawo Rynku Kapitałowego
Prawo Zamówień Publicznych
Programowanie i Zastosowanie Komputerów
Przygotowanie Pedagogiczne
Rachunkowość
Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna
Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Statystyczne Wspomaganie Procesów Decyzyjnych w Administracji Publicznej
surdotyfiopedagogika
Teologia
Turystyka Krajów Biblijnych
Wiedza o Kulturze
Wiedza o Społeczeństwie
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Dziedzictwa Architektonicznego
Zarządzanie Finansami Publicznymi
Zarządzanie Jednostkami Ochrony Zdrowia
Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi