Politechnika Warszawska

  • Warszawa,Pl. Politechniki 1
  • zobacz na mapie
  • tel:(22) 629 74 84
    fax:(22) 621 68 92
obserwuj szkołę

Politechnika Warszawska oferuje absolwentom studiów wyższych możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. W swojej ofercie edukacyjnej ma studia płatne i dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Uczelnia daje możliwość zdobycia dyplomu MBA.

S NP NSN
Akademia KAIZEN
Aparatura Pomiarowa w Systemach Zarządzania Jakością
Audyt i Certyfikacja Energetyczna Budynków
Automatyka
Automatyzacja w Przemyśle Rafineryjnym i Petrochemicznym
Bazy Danych i Analiza Danych w Biznesie
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy
Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia
Bezpieczny Transport, Przechowywanie i Wykorzystanie Paliwa Wodorowego
Budownictwo Energooszczędne z Charakterystyką Energetyczną i Audytem Budynków
Budownictwo Infrastrukturalne
Certyfikacja i Audyting Energetyczny Budynków
Diagnostyka Techniczna i Eksploatacja Systemów Technicznych
Diagnostyka, Mechanika i Rzeczoznawstwo Samochodowe oraz Ubezpieczenia
Eksploatacja Elektrowni i Elektrociepłowni Parowych, Gazowych i Gazowo-Parowych
Eksploatacja i Zarządzanie Portami Lotniczymi
Energetyka Jądrowa
Ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska
Fizyka dla Nauczycieli
Hurtownie i Analiza Danych w Biznesie
Identyfikacja Hałasowo-Wibracyjnych Zagrożeń Środowiska
Informatyczne Systemy Zarządzania
Informatyka i Technika Internetu
Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska
Informatyka Przemysłowa
Informatyka w Systemach Kontrolno-Pomiarowych
Informatyka w Zakresie Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej
Informatyka w Zakresie Zastosowań Informatyki i Technologii Informacyjnej
Instalacje i Urządzenia Elektryczne - Projektowanie i Eksploatacja
Inżynieria Drogowa
Inżynieria Gazownictwa
Inżynieria Komunikacyjna
Inżynieria Produkcji w Poligrafii
Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania i Wspomagania Decyzji
Klimatyzacja i Chłodnictwo
Komputerowe Systemy Zarządzania Energią w Obiektach Budowlanych
Komputerowe Wspomaganie Projektowania z Podstawami Wzornictwa Przemysłowego- PR PW
Logistyka w Przedsiębiorstwie
Mechatronika w Kształceniu Zawodowym
Metody i Narzędzia Inżynierii Oprogramowania
Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
Nowoczesna Technika Odnawialna
Nowoczesne Metody Analiz w Elektroenergetyce
Nowoczesne Metody Projektowania z Zastosowaniem Zaawansowanych Technik CAD/CAM/CAE
Nowoczesne Systemy Ciepłownicze
Nowoczesny, Ekologiczny i Energooszczędny Transport Zelektryfikowany
Ochrona Odgromowa i Przepięciowa
Podstawy Materiałoznawstwa Produktów Rafineryjnych i Petrochemicznych
Powstanie i Likwidacja Szkód Komunikacyjnych
Projektowanie Rozdzielnic i Stacji Elektroenergetycznych dla Systemów Sieci Rozdzielczych SN i 110kV
Projektowanie Systemów Informatycznych
Projektowanie, Implementacja i Administracja Bazami Danych
Prowadzenie Projektów Informatycznych
Przedsiębiorczość Gospodarcza
Przekształtniki i Magazyny Energii dla Energetyki Odnawialnej
Systemy Informacji Przestrzennej
Systemy Inteligentnych Budynków
Systemy Oddymiania Budynków- Wentylacja Pożarowa
Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
Technika i Mechatronika Pojazdów Samochodowych
Technika Świetlna Użytkowa
Technologia Budowy Dróg
Technologia i Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Technologia i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Transport i Logistyka dla Nauczycieli Kształconcych w Zawodzie Technik Logistyk
Twlwkomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
Uzdatnianie Wody, Oczyszczalnia Ścieków i Unieszkodliwianie Odpadów
Wycena Nieruchomości
Zaawansowane Systemy Zarządzania
Zarządzanie dla Rezultatu
Zarządzanie Infrastrukturą Lotniskową
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w Środowisku IT
Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Ograniczeniami
Zarządzanie Procesami Biznesowymi w Przemyśle
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Projektami: Metodyki, Praktyka, Techniki, Narzędzia
Zarządzanie Ruchem Lotniczym
Zarządzanie Transportem i Magazynowanie w Systemach Logistycznych
Zarządzanie w Budownictwie
Zarządzanie Własnością Intelektualną
Zarządzanie Zasobami IT: Architektury, Procesy, Standardy, Jakość
Zintegrowany Audyt