Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

  • Warszawa,ul. Szczęśliwicka 40
  • zobacz na mapie
  • tel:(22) 589 36 00, 658 00 69
    fax:658 11 18
obserwuj szkołę

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych. Oferowane studia dotyczy tematyki nauczania i pedagogiki. Kandydaci mogą zgłaszać się na takie studia jak np. Socjoterapia, Psychologia Kliniczna, Tyflopedagogika.