Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  • Warszawa,ul. Nowoursynowska 166
  • zobacz na mapie
  • tel:(22) 59-31-000
    fax:(22) 59-31-087
obserwuj szkołę

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego absolwentom uczelni wyższych oferuje dokształcanie w ramach bogatej oferty studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Logistyka w Agrobiznesie, Medioznawstwo i Zarządzanie Informacją, Metody i Techniki Menedżerskie. Uczelnia daje możliwość uzyskania dyplomu MBA.

S NP NSN
Administracja i finanse Publiczne
Administrowanie Systemami BSD UNIX
Bankowość i Finanse
Bazy Danych
Bezpieczeństwo i Jakość w Łańcuchu Żywnościowym
Biologia z Higieną Człowieka i Ochroną Środowiska i Przyrody
Budownictwo Energetyczne, Audyt Energetyczny i Ocena Energetyczna Budynków
Choroby Przeżuwaczy
Choroby Psów i Kotów
CSR- Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Doradztwo Odszkodowawcze
Ekonomika Rolnictwa
Florystyka- Sztuka Układania Kwiatów
Hotelarstwo, Turystyka, Sport i Rekreacja
Informatyka i Technologie Informacyjne
Kompensacja Przyrodnicza dla Natury 2000
Logistyka w Agrobiznesie
Medioznawstwo i Zarządzanie Informacją
Metody i Techniki Menedżerskie
Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii
Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Założeń Ogrodowych
Ochrona Zdrowia Publicznego
Opracowanie i Zarządzanie Projektami UE
Organizacja Turystyki i Agroturystyki
Pedagogika dla Pedagogów
Pies w Społeczeństwie- Hodowla i Zachowanie
Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Projektowanie Geotechniczne
Projektowanie i Administracja Baz Danych
Projektowanie Ogrodu z Domem Rodzinnym
Przedsiębiorczość i Wiedza o Społeczeństwie
Przygotowanie Pedagogiczne
Rachunkowość
Rachunkowość Gospodarstw Rolniczych i Przedsiębiorstw
Radiologia Weterynaryjna
Rolnictwo
Rośliny i Surowce Roślinne dla Zdrowia
Społeczna Integracja Uchodźców, Repatriantów i Imigrantów
Systemy Informatyczne e-Biznesu
Systemy Informatyczne i Analiza Danych
Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna
Wycena Nieruchomości
Wzornictwo Ogrodowe
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Edukacją na Szczeblu Samorządowym
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
Zarządzanie i Organizacja Produkcji
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Zarządzanie Procesami Biznesowymi
Zarządzanie Produktem w Przemyśle Meblarskim
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Zarządzanie w Agrobiznesie
Zarządzanie w Energetyce
Zastosowanie Współczesnych Metod Hydrologii w Inżynierii i Gospodarce Wodnej
Zrównoważone Urzytkowanie Obszarów Leśnych w Rozwoju Regionalnym
Życie wśród Kwiatów
Żywienie Człowieka oraz Gospodarstwo Domowe
Żywienie i Pielęgnacja Zwierząt Towarzyszących