Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

  • Włocławek, 3 Maja 17
  • zobacz na mapie
  • tel:(054) 231 60 80
    fax: (054) 231 43 52
obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku prowadzi kilka kierunków studiów podyplomowych dla absolwentów studiów wyższych. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak np. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Busines English, Etyka.

S NP NSN
Administracja Publiczna
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Business English
Etyka
Logopedia Szkolna
Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych
Poradnictwo Zawodowe dla Nauczycieli
Prawo i Finanse w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Przygotowanie Pedagogiczne
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną