Uniwersytet Zielonogórski

obserwuj szkołę

Uniwersytet Zielonogórski oferuje absolwentom studiów wyższych możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych. Studia prowadzone są na 7 Wydziałach uczelni.Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak np. Kwalifikacje Pedagogiczne, Opiekun Dziecięcy, Komunikacja Językowa w Praktyce.

S NP NSN
Aktywizacja i Rehabilitacja Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Budownictwo Energooszczędne Audyting i Ocena Energetyczna Budynków
Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Edukacja Zdrowotna
Fizyka
Genealogia i Heraldyka
Historia
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Jakość Przetwarzania Energii Elektrycznej
Język w Dialogu
Komunikacja Interpersonalna i Rozwiązywanie Konfliktów poprzez Mediacje w Środowisku Edukacyjnym
Komunikacja Językowa w Praktyce
Kwalifikacje Pedagogiczne
Logopedia z Emisją Głosu
Logopedia z Terapią Pedagogiczną
Monologowe Użycia Języka
Nauczanie Przyrody w Szkole Podstawowej
Nowoczesne Budownictwo Drogowe
Oligofrenopedagogika
Opiekun Dziecięcy
Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej
Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna
Profilaktyka Patologii Organizacyjnych
Programowalne Sterowniki Logiczne
Przemysłowe Systemy Sterowania
Socjoterapia
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Techniki Internetowe i Sieci Komputerowe
Terapia Pedagogiczna
Terapia Zaburzeń Zachowań Adolescentów i Osób Dorosłych
Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Europejska
Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna
Zajęcia Komputerowe i Techniczne w Edukacji Wczesnoszkolnej
Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi UE z Elementami Prawa Europejskiego
Zarządzanie Ochroną Informacji Niejawnych