Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

obserwuj szkołę

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa oferuje dokształcanie w postaci studiów podyplomowych dla wszystkich, którzy ukończyli studia wyższe. Studia prowadzone są zarówno w Bydgoszczy jak i punktach zamiejscowych Pile i Wałczu. W zależności od wybranego kierunku studia trwają od 2 do 4 semestrów.

S NP NSN
Administracja
Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
Dysleksja Rozwojowa i Terapia Pedagogiczna
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Edukacja w Zakresie Opieki nad Dzieckiem do Lat 3
Etyka w Szkole
Grafika Komputerowa
Integracja Sensoryczna
KYNOTERAPIA Pracy z Dziećmi, Młodzieżą i Osobami Starszymi - Wsparcie w Zakresie Różnego Rodzaju Dysfunkcji
Logopedia Szkolna
Mediacja Szkolna i Sądowa
Menadżer w Edukacji
Muzyka, Plastyka, Taniec w Edukacji Przedszkolnej
Nauczanie Języka Obcego w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Oligofrenopedagogika
Pedagog Szkolny - Coach
Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami i Zarządzanie Nieruchomościami
Prawo Finansowe i Gospodarcze dla Pracodawców Małych i Średnich Firm
Prawo Podatkowe dla Przedsiębiorców
Przedsiębiorczość i Doradztwo Zawodowe
Przygotowanie Pedagogiczne
Public Relations
Resocjalizacja
Socjoterapia
Sprzedaż - Strategia Dotarcia do Klienta, Negocjacje
Studium Grupowych Metod Szkoleniowych i Coachingu
Sztuka, Plastyka, Muzyka i Wiedza o Kulturze
Terapia Poprzez Sztukę
Terapia Ruchowa z Gimnastyką Kompensacyjno-Korekcyjną
Terapia Zajęciowa
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wczesna Interwencja
Wspomaganie Rozwoju i Edukacja Uczniów z Autyzmem
Zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe
Zarządzanie Oświatą