Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

obserwuj szkołę

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w ramach Studium Podyplomowego i Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oferuje kilka kierunków studiów. Proponuje kształcenie na takich kierunkach jak np. Socjoterapia, Andragogika, Zarządzanie Kryzysowe.

S NP NSN
Administracja Publiczna
Andragogika
Doradca Zawodowy
Logistyka i Transport
Oligofrenopedagogika
Organizacja Działalności Rolnej
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza z Pracą Socjalną
Przygotowanie Pedagogiczne
Resocjalizacja
Socjoterapia
Terapia Pedagogiczna
Zarządzanie Kryzysowe
Zarządzanie Placówką Zdrowia
Zarządzanie Projektem Unijnym
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna