Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna 

obserwuj szkołę

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna proponuje absolwentom uczelni wyższych dalszą na naukę na studiach podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Przygotowanie Pedagogiczne, Surdotyfiopedagogika, Terapia Pedagogiczna. Studia prowadzone są w trybie zaocznym.

S NP NSN
Arterapia i Terapia Ruchowa
Diagnoza Pedagogiczna
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Logopedia Szkolna
Moda, Design i Marketing
Oligofrenopedagogika
Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
Przygotowanie Pedagogiczne
surdotyfiopedagogika
Terapia Pedagogiczna
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wiedza o Kulturze
Zarządzanie Oświatą i Polityka Edukacyjna