Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego absolwentom uczelni wyższych oferuje dokształcanie w ramach studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Nieruchomościami, Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami. Szkoła prowadzi też studia w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

S NP NSN
Administracja Publiczna
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Logistyka Przedsiębiorstw
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Psychologia w Biznesie
Zarządzanie i Przedsiębiorczość
Zarządzanie Jakością
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi