Grudziądzka Szkoła Wyższa

obserwuj szkołę

Grudziądzka Szkoła Wyższa oferuje studia podyplomowe dla wszystkich, którzy posiadają dyplom licencjata lub magistra. Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Uczelnia organizuje studia m. in. w takich dziedzinach ja Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Zintegrowane Systemy Logistyczne, Marketing Polityczny.

S NP NSN
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Marketing Polityczny
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami
Polityka Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzanie Kryzysowe
Rozwój Regionalny i Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi
Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej
Zintegrowane Systemy Logistyczne