Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka 

  • Katowice,Krasińskiego 2
  • zobacz na mapie
  • tel:0-32) 256-40-84
    fax:032 209 02 99
obserwuj szkołę

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka absolwentom uczelni wyższych oferuje dalszą naukę na studia podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Szkolny Doradca Zawodowy, Szkoła Trenerów Szkoleń, Technika w Szkole. Studia prowadzone są w systemie zaocznym.

S NP NSN
Akademia Handlu Zagranicznego
Akademia Innowacyjności i Przedsiębiorczości
Akademia Menedżera
Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Przedsiębiorstwach i w Administracji Publicznej
Centrum Rozwoju Kadr
Coaching- Efektywne Wsparcie Nowoczesnego Zarządzania w Oświacie
Doradztwo Zawodowe
Informatyka i Technologia Informatyczna Dla Nauczycieli
Kurs dla Opiekunów Dzieci w Żłobkach i Klubach Dziecięcych
Menedżer Motoryzacji
Nowoczesne Biuro- Doskonalenie Kadr Biznesu i Administracji
Opiekun Dzieci w Żłobkach i Klubach Dziecięcych
Pedagogika dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształconcych i Zawodowych
Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie
Pośrednictwo Pracy
Profesjonalny Sprzedawca
Psychologia Zarządzania
Rachunkowość
Studia Menedżerskie
Szkolny Doradca Zawodowy
Szkoła Trenerów Szkoleń
Technika w Szkole
Wczesne Wspomaganie i Rewalidacja Dziecka Niepełnosprawnego
Współczesne Zarządznie Zasobami Ludzkimi- Kierunki Zmian
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Nieruchomościami i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Zarządzanie Ochroną Środowiska dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Zarządzanie Procesami Biznesowymi
Zarządzanie Projektem Europejskim
Zarządzanie Projektem Informatycznym dla Nie-Informatyków
Zarządzanie Przez Jakość
Zarządzanie Służbami Ratownictwa w Sytuacjach Kryzysowych
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia z Uwzględnieniem Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego
Zarządzanie w Oświacie