Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego

obserwuj szkołę

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego oferuje studia podyplomowe dla wszystkich, którzy ukończyli studia I i II stopnia. Studia pozwalają doskonalić i kształcić umiejętności praktyczne. Szkołą oferuje studia na takich kierunkach jak Podatki i Prawo Podatkowe, Rachunkowość, Opiekun Dziecięcy.

S NP NSN
Akademia Kompetencji Psychospołecznych i Osobistych
Akademia Przywództwa
Akademia Trenera
Audyt Systemów Informatycznych
Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce
Biznesowe Wystąpienia Publiczne - szkoła mówców
Coaching
Controlling
CRS- Odpowiedzialność Społeczna Biznesu
Dziennikarstwo
Ekspert do Spraw Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych
Hotelarstwo i Gastronomia Hotelowa
Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza
Komunikacja Międzykulturowa
Komunikacja Wewnętrzna w Firmie
Kontroler Wewnętrzny
Kosmetologia Korekcyjna i Pielęgnacyjna w Podologii
Marketing Nowoczesny
Mediacje Szkolne
Medycyna Estetyczna I stopnia dla Lekarzy
Menedżer Trenerem i Coachem
Negocjacje i Mediacje
Negocjacje Strategiczne – poszukiwanie rozwiązań paretooptymalnych
Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego
Nowoczesne Metody Zarządzania Zespołem Sprzedaży
Opiekun Dziecięcy
Partnerstwo Publiczno-Prywatne: organizacja i zarządzanie projektem PPP
Podatki i Prawo Podatkowe
Prawo i Administracja
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychologia Biznesu
Rachunkowość
Studia Menedżerskie
Superwizja w Pracy Socjalnej
Systemy Kontroli Wewnętrznej (Zarządczej) w Administracji i Gospodarce
Turystyka w Teorii i Praktyce
Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna Dziecka Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Wycena Nieruchomości
Wychowanie do Życia w Rodzinie
Zarządzanie Kulturą i Sztuką
Zarządzanie Nieruchomościami i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia
Zarządzanie Produkcją
Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie Projektami w Metodykę PRINCE2
Zarządzanie Ryzykiem
Zarządzanie w Oświacie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi