Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica oferuje absolwentom uczelni wyższych studia podyplomowe. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak Personalny Trener Zdrowia, Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami, Turystyka i Edukacja Regionalna. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i są odpłatne.

S NP NSN
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Fundusze Strukturalne dla Rozwoju Lokalnego i Regionalnego
Marketing i Zarządzanie Uzdrowiskiem
Personalny Trener Zdrowia
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Turystyka i Edukacja Regionalna
Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne z Elementami Prawa Pracy
Zarządzanie Imprezami Turystycznymi i Sportowymi
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Regionalnymi i Lokalnymi Projektami Turystycznymi
Zarządzanie w Hotelarstwie
Zdrowie, Potrzeby Zdrowotne i Programy Profilaktyki