Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego

  • Kraków,G. Herlinga-Grudzińskiego 1
  • zobacz na mapie
  • tel:(0-12) 292-74-00
    fax:429-28-00
obserwuj szkołę

Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego oferuje studia podyplomowe dla wszystkich, którzy ukończyli studia wyższe w ramach Centrum Studiów Podyplomowych. Centrum w swojej ofercie ma studia bezpłatne lub płatne tylko częściowo, które są dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Szkoła daje też możliwość uzyskania dyplomu MBA.

S NP NSN
Administracja Biurowa
Administracja Samorządowa i Rozwój Regionalny
Audyt Energetyczny
Audyt Środowiskowy
Audyt Wewnętrzny
Aydyt Środowiskowy oraz Systemy Zarządzania Środowiskiem
Bezpiczeństwo Międzynarodowe
Bezpieczeństwo i Audyt Systemów Informacyjnych
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Narodowe i Kierowanie Obronnością
Biegły do Spraw Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych
Bl/Controling
Budżetowe Sterowanie Jednostką Samorządową
Budżetowo- Controllingowe Sterowanie Przedsiębiorstwem
Coaching- Innowacja w Zarządzaniu, Inspiracja w Rozwoju
Controlling i Audyt Wewnętrzny
Dietetyka
Dziennikarstwo i Media Elektroniczne
E- Marketing
Edukacja dla Bezpieczeństwa i Obronności
Ewaluacja w Zapewnieniu Jakości Pracy Instytucji Edukacyjnych i Społecznych
Fundusze Strukturalne dla Przedsiębiorstw
Gender Studies: Podyplomowe Studia nad Płcią, Dyskryminacją i Problematyką Równouprawnienia
Grafika Komputerowa i Multimedia
Handel Zagraniczny
Język Angielski dla Prawników- Legal English
Język Angielski w Biznesie
Język Niemiecki w Biznesie
KAIZEN High School
Komputerowe Narzędzia Analityczne Wspomagające Zarządzanie
Koordynator Kontroli Zarządczej
Logistyka w Nowoczesnej Gospodarce
Logopedia
Międzykulturowe Public Relations
Nowoczesne Technologie i Strategie w Biznesie Turystycznym i Hotelarskim
Ocena Oddziaływania na Środowisko
Ochrona Osób i Mienia
Opieka Medyczna
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Praca z Chorymi w Opiece Paliatywnej
Pracownik Sozotechniczny
Prawo Zamówień Publicznych
Procedura Ocen Oddziaływania na Środowisko
Programowanie Strukturalne i Obiektowe
Projektowanie Systemów Zarządzania Jakością w Firmie
Przedsiębiorczość
Psychologia Transportu
Public Affairs w Samorządzie
Rachunkowość
Rachunkowość Bankowa
Rachunkowość dla Sektora Finansów Publicznych
Relacje Inwestorskie w Spółce Giełdowej
Rozwiązywanie Problemów i Podejmowanie Decyzji w Jednostkach Samorządowych, Administracji Publicznej i Organizacjach Politycznych
Rynek Sztuki i Antyków
Socjoterapia
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Studia Kwalifikacyjne w Zakresie Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci oraz Wczesnej Interwencji
Systemy Kontroli Wewnętrznej w Administracji i Gospodarce
Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe
Szkolny Koordynator do Spraw Bezpieczeństwa
Technologia Żywienia
Wycena Nieruchomości
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Zarządzanie Bezpieczeństwem w Biznesie
Zarządzanie Finansami Firmy
Zarządzanie Imprezami i Obiektami Sportowymi
Zarządzanie Małymi i Średnimi Firmami
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi