Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

  • Kutno,Lelewela 7
  • zobacz na mapie
  • tel:(0 24) 355 83 40
    fax:(0-24) 355-83-40
obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej oferuje absolwentom uczelni wyższych szeroką gamę studiów podyplomowych. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak Administracja Publiczna, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Doradztwo Zawodowe.

S NP NSN
Administracja Elektroniczna
Administracja Europejska
Administracja Publiczna
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Doradztwo Zawodowe
Doradztwo Zawodowe i Andragogika
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja Przedszkolna i Systemy Edukacyjne w Unii Europejskiej
Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Edukacja w Zakresie Nauczania Biologii i Promocji Zdrowia
Edukacja w Zakresie Nauczania Etyki
Edukacja w Zakresie Nauczania Geografii i Edukacja Europejska
Edukacja w Zakresie Nauczania Matematyki z Elementami Informatyki
Edukacja w Zakresie Nauczania Muzyki z Elementali Terapii Pedagogicznej
Edukacja w Zakresie Nauczania Plastyki z Elementami Grafiki Komputerowej
Edukacja w Zakresie Nauczania Przyrody dla Nauczycieli z Elementami Zdrowia Publicznego
Edukacja w Zakresie Nauczania Przyrody dla Szkół Średnich
Edukacja w Zakresie Nauczania Techniki i Wychowania Komunikacyjnego z Elementami Grafiki Komputerowej
Edukacja w Zakresie Nauczania Zajęciami Technicznymi
Edukacja w Zakresie Nauczanie Fizyki i Astronomii z Elementami Informatyki
Edukacja Wczesnoszkolna i Systemy Edukacji w Unii Europejskiej
Edukacja Zintegrowana i Systemy Edukacji w Unii Europejskiej
Gimnastyka Korekcyjno- Kompensacyjna
Historia i Społeczeństwo
Historia i Wiedza o Społeczeństwie z Elementami Edukacji Europejskiej
Informatyka dla Nauczycieli
Kadry i Płace
Kuratela Sądowa i Społeczna
Kurs z Zakresu Pierwszej Pomocy Medycznej
Kwalifikacje Pedagogiczne
Logopedia
Oligofrenopedagogika
Pedagogika Korekcyjno- Kompensacyjna
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną
Praca Socjalna
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
Przedsiębiorczość
Rachunkowość i Finanse
Rewalidacja
Socjoterapia
Surdopedagogika
Szacowanie Nieruchomości
Wiedza o Kulturze i Edukacja Europejska
Wiedza o Społeczeństwie i Edukacja Europejska
Wychowanie do Życia w Rodzinie i Wychowanie Seksualne
Wychowanie Fizyczne z Gimnastyką Korekcyjną
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Logistyką
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Placówkami Opieki Społecznej
Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia
Zarządzanie Technologią Żywienia