Powiślańska Szkoła Wyższa

obserwuj szkołę

Powiślańska Szkoła Wyższa absolwentom studiów wyższych oferuje dokształcanie w ramach studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Przygotowanie Pedagogiczne, Terapia Pedagogiczna. Zapisy na studia trwają cały rok, a zajęcia rozpoczynają się po zebraniu grupy 20 osób.

S NP NSN
Akademia Menadżersko- Prawno- Finansowa
Audyt i Kontrola Wewnętrzna
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Doradca Zawodowy
Oligofrenopedagogika
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przygotowanie Pedagogiczne
Terapia Pedagogiczna
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w Biznesie
Zarządzanie Logistyką w Biznesie
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie w Oświcie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zawód Coach