Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego

  • Lubin,Odrodzenia 21-23
  • zobacz na mapie
  • tel:076 749 89 29
    fax:(076) 749 89 28
obserwuj szkołę

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego absolwentom studiów wyższych oferuje dalsze kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Edukacji Wczesnoszkolnej z Terapią Pedagogiczną, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

S NP NSN
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną
Przygotowanie Pedagogiczne
Zarządzanie Procesami Produkcji