Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji absolwentom uczelni wyższych, którzy są zainteresowani dalszym kształceniem proponuje studia podyplomowe. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak Przygotowanie Projektów i Zarządzanie Funduszami UE, Przywództwo w Zarządzaniu, Public Relations. W zależności od kierunku studia trwają 2 lub 3 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym w soboty i niedziele.

S NP NSN
Administrowanie Sieciami Komputerowymi
Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna
Bankowość
Coaching
Doradztwo Zawodowe
Edytorstwo
Egzekucja Administracyjna
Ewaluacja w Oświecie/ Projekcie
Handel Zagraniczny- Zasady i Realizacja
Komunikacja Społeczna
Kontrola Zarządcza w Sektorze Finansów Publicznych
Marketing Internetowy
Mediator
Menedżer Administracji Publicznej
Menedżer Systemów Zarządzania
Obsługa Ruchu i Zarządzanie Portami Lotniczymi
Podatki
Polityka Zarządzania Migracjami i Obsługa Cudzoziemców
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przygotowanie Projektów i Zarządzanie Funduszami UE
Przywództwo w Zarządzaniu
Public Relations
Rachunkowość Budżetowa
Rachunkowość i Finanse
Realizacja i Zarządzanie Projektami UE
Systemy bez Danych
Technika Samochodowa, Transport, Bezpieczeństwo
Transport- Spedycja- Logistyka
Trener Biznesu
Trener Biznesu- Cotraining
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy
Zarządzanie Firmą na Rynku UE
Zarządzanie Gospodarką Energetyczną Gmin
Zarządzanie i Marketing
Zarządzanie Ochroną Zdrowia
Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Rynku Zagranicznym
Zarządzanie Sportem
Zarządzanie Sprzedażą
Zarządzanie w Administracji i Samorządznie Terytorialnym
Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi