Społeczna Akademia Nauk

  • Łódź,ul. Sienkiewicza 9
  • zobacz na mapie
  • tel:(42) 664 66 66
    fax:(42) 636 55 32
obserwuj szkołę

Społeczna Akademia Nauk absolwentom uczelni wyższych proponuje dalsze kształcenie w ramach studiów podyplomowych. W swojej ofercie edukacyjnej szkoła ma studia w języku angielskim, daje też możliwość zdobycia dyplomu MBA. Kandydaci mogą studiować na takich kierunkach jak np. Logistyka systemowa, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

S NP NSN
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Doradztwo Zawodowe i Personalne
Edukacja Globalna
Informatyka
Logistyka Systemowa
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Przedsiębiorczość w Biznesie
Rachunkowość
Studia MBA
Studia po Angielsku
Tłumaczenia Pisemne
Ubezpieczenia Zdrowotne i Zarządzanie Ochoną Zdrowia
Zarządzanie Kryzysowe
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi