Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

obserwuj szkołę

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oprócz studiów I i II stopnia oferuje studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Studia Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.

S NP NSN
Administracja
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną informacji niejawnych i prawnie chronionych
Arteterapia i terapia zajęciowa
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Asystent Rodziny
Audyt i controlling w organizacji
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bibliotekoznawstwo z Informacją Naukową i Edukacją Czytelniczo- Medialną
Biologia
Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Etyka
Fizyka z Astronomią
Geografia
Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej
Gimnastyka Korekcyjna
Historia. Historia i społeczeństwo
Informatyka i Zajęcia Komputerowe dla Nauczycieli
Informatyka z Technologią Informacyjną
Język Polski
Matematyka
Muzyka. Historia muzyki
Negocjacje i Mediacje
Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna i logopedia szkolna
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkolny
Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja
Plastyka. Historia sztuki
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
Przygotowanie Pedagogiczne
Przyroda
Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna
Socjoterapia Dzieci i Młodzieży
Taniec i Rytmika
Technika. Zajęcia techniczne
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wiedza o Kulturze
Wiedza o Społeczeństwie
Wychowanie do Życia w Rodzinie i Wychowanie Seksualne
Wychowanie Fizyczne
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Zarządzanie finansami (rachunkowość i podatki)
Zarządzanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie
Zarządzanie jakością - menedżer jakości
Zarządzanie kulturą - menedżer kultury
Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
Zarządzanie Procesami Logistycznymi
Zarządzanie projektami (wg metodyki Prince2®)
Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
Zarządzanie w Administracji
Zarządzanie w ochronie zdrowia - menedżer ochrony zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie