Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje absolwentom uczelni wyższych możliwość dokształcania w ramach studiów podyplomowych. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak np. Fizjoterapia w Pediatrii, Masaż w Odnowie Biologicznej. Studia trwają 2 semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym.

S NP NSN
Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna w tańcu, ruchu, zabawie z elementami masażu
Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej (studia dwusemestralne)
Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Fizjoterapia w Stomatologii
Rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o metody neurofizjologiczne i edukacyjne
Techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu