Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

obserwuj szkołę

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy absolwentom studiów wyższych, którzy chcą kontynuować naukę uczelnia oferuje studia podyplomowe. Kandydaci mogą studiować na kierunkach Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Inżynieria Środowiska w kilkunastu specjalnościach. Studia prowadzone są w trybie weekendowym.

S NP NSN
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Inżynieria Środowiska
Prawna Ochrona Pracy i Ubezpieczeń Społecznych